Hvem er online

Vi har 45 gæster og ingen medlemmer online

Top Panel
Tirsdag, 23 April 2019
A+ R A-

Ønsker du at få dit hus vurderet, skal du kontakte foreningens formand, og aftale nærmere:

Bygningstegninger med mål, er noget af det vigtigste, de skal blandt andet vise hvor på grunden bebyggelserne er placeret, og hvor tilslutninger samt rørføringer af kloak, el, vand, telefon og eventuelt fællesantenneledninger er placeret, samt opførelsesår.

Forud for din henvendelse, skal du sikre dig at bebyggelsen overholder lokalplan nr. 405. Kan downloades her.
(såfremt bebyggelsen ikke overholder lokalplan 405, skal den lovliggøres med det samme)

Du skal også være opmærksom, hvis en del af bebyggelsen ligger tættere på skel end 2,5 meter, skal denne del brandsikres, eller nedrives.

Når vurderingen foregår, skal du ikke selv være til stede.
Såfremt du har en løsøreliste, skal denne fremlægges ved vurderingen, og vil ikke senere kunne tilføjes.

Den aktuelle pris for vurdering, kan ses på foreningens opslagstavlen. 

Ved vurdering skal følgende afleveres:

Nøgle til huset og alle aflåste rum

Diverse målsatte tegninger

Endelig overdragelsesdokument, ( her bruger vi den kopi som er i bestyrelsens forvaring )

Kloak- attest. Som dokumentation for at arbejdet er udført af en autoriseret kloakmester.

El- eftersyn. Som dokumentation for lovlig udført el- installation, skal installationen efterses af en autoriseret el- installatør. Dokumentation for eftersyn, samt udførelse af eventuelle fejl og mangler, skal fremlægges inden et salg kan gennemføres.
El- eftersynet kan eventuelt rekvireres hos JG El- Service tlf.26 85 61 94. Pris 900,00 ex. moms og eventuelle reparationer.

Kvitteringer:

  • Evt. kvittering for nyopført hus
  • Evt. kvittering fra håndværkere- dvs. tømre, snedker, maler, elektrikker, blikkenslager og lignende.
  • Evt. kvittering for nagelfast inventar, for eksempel indbyggede skabe, fastskruede radiatorer, klimaanlæg og lignende.
  • Evt. kvittering for indkøb af materialer i forbindelse med udvidelse eller ekstraordinær vedligeholdelse af huset.

Inventarliste:

Hvis du vil lade inventar indgå i husets pris, skal vi have en inventarliste vedlagt kvitteringer for eller prisfastsættelse af hver enkelt genstand.

Udokumenterede udgifter:

En liste over udokumenterede udgifter er også muligt at få vurderet, men her skal du være opmærksom på, at vi må skønne en pris ud fra en objektiv vurdering, det er derfor vigtigt, at du vedlægger en liste over hvornår du eller andre har foretaget udvidelser eller ekstraordinær forbedringer på huset, og hvilke omkostninger du har haft til indkøb af materialer.

Ovenstående kan måske lyde omfattende, men disse oplysninger giver os bevis for hvilket år arbejdet er udført eller indkøbt, og det er vigtigt for at beregningen af afskrivningsværdien bliver så nøjagtig som muligt.

Du vil inden 14 dage modtage oplysninger om værdiansættelse af have og bebyggelse.

Du kan hente vejledningen / tjekliste  >>HER<<

Du kan hente Checkliste til Værdiansættelse 2013. >> HER<<

Vær opmærksom på at værdiansættelsen (vurderingen) kun er gyldig i det kalenderår, i hvilken den er foretaget.
Jf. (Hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i kolonihaveområderne) side 2, punkt a.

 

Kolonihave til salg. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Accepter vores privatlivspolitik