Hvem er online

Vi har 66 gæster og ingen medlemmer online

Top Panel
Tirsdag, 23 April 2019
A+ R A-

Hvis du ønsker at sælge, skal du være opmærksom på følgende:

 

  • Har du fundet en køber til din kolonihave, skal du kontakte foreningens formand for at få et salg gennemført. Du skal samtidig oplyse købers navn, adresse, telefonnummer og eventuel e-mailadresse, samt oplyse hvilken pris din kolonihave bliver solgt til. (Dog aldrig over den samlede maksimale prisansættelse.)

  • Den aktuelle pris for at formidle salget, kan ses på foreningens opslagstavlen, Beløbet afregnes samtidig med salget.

  • Når du skal sælge, skal du på dagen for salget, i fælleskab med køber aflæse el- og vandmåler.
   Sælger afregner kontant på kontoret, for eget vandforbrug.

  • Selve salget foregår på foreningens kontor.

  • Her skal sælger fremvise en anmærkningsfri udskrift fra tingbogen (officiel tingbogsattest), som skal være dateret så tæt på salgsdatoen som muligt. Såfremt udskriften ikke er anmærkningsfri, kan et salg ikke gennemføres.
   ( for at sikre at salget kan foregå uden problemer, skal sælger senest 7 dage før salget, fremsende en kopi at tingbogsudskriften til formanden )
   Har der på et tidligere tidspunkt været anmeldt et skøde, er der også oprettet en adkomst. Det er vigtigt at denne adkomst ændres til den nye ejer. For at få ændret adkomsten, skal sælger og køber i fælleskab, kontakte en advokat, og alle udgifter hertil afholdes af køber. Eller deles ligeligt mellem sælger og køber.

  • Du skal som sælger medbringe forsikringspapirer som bekræfter at kolonihavehuset er forsikret.
   Køber skal oplyse hvilket forsikringsselskab huset bliver forsikret i.

  • Du skal som sælger medbringe dokumentation for udført el- eftersyn, samt dokumentation for udbedring af eventuelle fejl og mangler.

  • Du skal som sælger medbringe nøgler til huset, nøgler til foreningens toiletter, samt nøgler til postkassen.
   Har du ikke nøgler til postkassen eller foreningens toiletter, vil du blive opkrævet for udgifter til nye.

  • Den aftalte salgssum skal senest på salgsdatoen, indsættes på foreningens konto i Arbejdernes Landsbank Reg. 5326 konto.0247675 Mærket: Køb af, og havenummer.
   Beløbet udbetales til sælger, jvf. fortrydelsesparagrafen, 6 hverdage efter salgsdatoen

  • Beløbet kan maksimalt have et pålydende som svarer til det beløb som står i vurderingen ( Samlet maksimale værdiansættelse ). 

  • Hvis der er aftalt et mindre salgsbeløb, end på vurderingen anført, indsætes dette på kontoen.

 

 • Køber indbetaler ved underskrift af overdragelsesdokumenterne kr.2.000,00 i registreringsafgift

 • Efter salget skal køber kontakte sit forsikringsselskab for at få kolonihavehuset forsikret, samt  kontakte el- selskabet ( DONG ) for at få ændret ejerforholdet, og oplyse el- målerstanden.

 • Efter handlen er gennemført, har den nye ejer mulighed for at tilmelde sig foreningens nyhedsbrev, samt få adgang til foreningens hjemmeside.
 • Alle medlemmer skal være tilmeldt betalingsservice.

Den aktuelle pris for salg, kan ses på foreningens opslagstavle.

Ønsker du at sælge, kan du sende en besked til foreningens formand  >>her<<.

Du kan hente vejledningen  >> HER <<

 

Tingbogsattest kan rekvireres hos:

Tinglysningsretten
Majsmarken 5
9500 Hobro
Tlf. 96 68 58 00
http://www.tinglysningsretten.dk/ eller hent blanketten >>her<< Vejledning til udfyldelse kan ses >>her<<
Vigtigheden i at have en opdateret udskrift fra tingbogen, kan ses i Kolonihaveforbundets nyhedsbrev no.29

Kun en tingbogsattest med tinglysningsrettens logo accepteres.

 

 

Kolonihave til salg. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Accepter vores privatlivspolitik